Privatna događanja

U privatna događanja ubrajamo dječje rođendane, krstitke, kućne zabave, vrtne zabave…
Cijene usluga odnose se na grad Zagreb. Dolazak se naplaćuje 50.00 Kuna, a cijene oslikavanja lica definirana brojem djece po sljedećem cjeniku:

• Do 5 djece, cijena je 180,00 Kn + PDV
• Do 10 djece, cijena je 300,00 Kn + PDV
• Do 20 djece, cijena je 500,00 Kn + PDV
• 20 – 40 djece, cijena je 650,00 Kn + PDV


Poslovna događanja

U poslovna događanja ubrajamo TV reklame, evente, sajmove, tatto partye, promocije, programe za trgovački centar…
Cijene usluga odnose se na grad Zagreb. Dolazak se naplaćuje 100.00 Kuna, a cijene oslikavanja lica definirana duljinom trajanja po sljedećem cjeniku:


• 1 sat je 350,00 Kn + PDV
• 2 sata su 600,00 Kn + PDV
• 3 sata su 900,00 Kn + PDV
• 4 sata su 1100,00 Kn + PDV
• 5 sati su 1350,00 Kn + PDV
• 10 sati su 2500,00 Kn + PDV